Network , Hotspot , Fiber Optic

งานระบบ Network และ WIFI Hotspot ภายในโรงแรมย่านประตูน้ำครับ งานนี้ ลูกค้า Renovate โรงแรมใหม่ เลยเดินระบบ WIFI ใหม่ทั้งตึกครับ แต่เนื่องจากเป็นอาคารเก่า ไม่มีสาย LAN อยู่ในห้อง เราจึงเลือกติดตั้ง AP ตามทางเดิน และหาทางเอาสายเข้าห้อง เพื่อติด AP ในห้องเฉพาะในห้องขนาดใหญ่ ที่สัญญาณเข้าไม่ถึงเท่านั้น Gateway เราเลือกใช้ Mikrotik RB4011 รองรับเนทระดับ …